banner-close
Download nu
de KFC-app!
INSTALLEREN

Actievoorwaarden: KFC Nederland – Frisdrank Actie

Actievoorwaarden: KFC Nederland – Frisdrank Actie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de KFC Nederland Frisdrank Actie (de “Actie”) van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V., Schurenbergweg 9b, 1105 AP AMSTERDAM (“KFC”).

 2. KFC behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat KFC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door KFC bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.

 3. Deze actie is geldig van dinsdag 29 november 2018 10u00 t/m 31 januari 2019 23u59 op de volgende locaties: KFC Gouda (te Harderwijkweg 1A, 2803 PW Gouda) en KFC Zoetermeer (te Jadestraat 11, 2665 NS Bleiswijk). Alleen in deze periode gelden de actieprijzen die worden aangeboden.

Deelname

 1. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 3. KFC stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 4. Voor deelname ben je verplicht in bezit te zijn van een geldig reisdocument en er mag geen restrictie zijn opgelegd op het internationaal reizen.

Actieopzet
In de restaurants KFC Zoetermeer en KFC Gouda krijg je tijdelijk tegen gereduceerd tarief 1 Small Frisdrank bij aankoop van een Double Krunch of Snackbox. Zo betaal je voor een Double Krunch met een Small Frisdrank maar 3,-. Ook betaal je voor een Snackbox met een Small Frisdrank maar 3,-. De Frisdrank Actie is alleen geldig in de combinatie van bovenstaande producten.

Aansprakelijkheid

 1. KFC en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van KFC.
 2. KFC is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. KFC draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie voortvloeien. KFC is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de gast om het reisadvies van de regering in rekening te nemen en te bepalen of ze het risico accepteren dat aan de reis verbonden is.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van KFC.
 2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Voor extra informatie of eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen via de consumentenservice van KFC, zie ook www.KFC.nl
 4. Naast de bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van KFC van toepassing zoals vermeld op https://kfc.nl/algemene-voorwaarden

Vind dichtstbijzijnde KFC